Edellytykset stipendiin

Stipendejä jaetaan Tervakoskella lukiota tai yläastetta/yhteiskoulua käyneiden opiskelijoiden ammatillisiin opintoihin.

Kuitenkaan stipendiä ei myönnetä

* toista kertaa samaan tutkintoon,

* samalle opiskelijalle kahta kertaa useammin,

* peräkkäisinä vuosina vaikka tutkinto olisikin uusi.

Jos opiskelijalle myönnetään stipendi toisen kerran, tulee opiskeltavan tutkinnon olla aikaisempaa korkeampaa astetta. Tällöin aikaisemmin saatu stipendi vähennetään tutkintoon oikeutetusta summasta.

Väitöskirjatyöhön myönnetään erillinen stipendi.

Huom!  Lukio-opiskeluun ja kursseihin ei myönnetä stipendejä.

Hakemuksen liitteet:

1) todistusjäljennös Tervakosken lukiosta/Janakkalan lukiosta, keskikoulusta,

yläasteelta tai yhteiskoulusta

2) oppilaitoksen antama todistus opintojen aloittamisesta tai jatkumisesta;

Jos hakija on vasta hyväksytty johonkin oppilaitokseen, todistus siitä, että hän on aloittanut opiskelunsa ko. oppilaitoksessa (=opiskelijatodistus); siis hyväksymisilmoitus ei riitä.

Hakemuksia, joissa ei ole tarvittavia liitteitä tai jotka saapuvat myöhässä, ei oteta huomioon. Hakemuksen tulee olla perillä annetussa osoitteessa viimeistään hakuajan päättymispäivänä.

HUOM: Huom! Otathan huomioon, että postitse lähetettävän kirjeen saapuminen voi kestää jopa viikon eikä postia enää jaeta joka arkipäivä.